Miljø og bærekraft

I Wictus ønsker vi å gjøre vårt beste for å bidra til en bærekraftig verden. Vi har derfor utarbeidet en strategi som sikrer at vi gjør vårt ytterste for å ta vår del av ansvaret for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Med den nye strategien skal vi sikre at bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i alt vi gjør.

Miljøfyrtårn

Vårt arbeid

Vi har satt krav til oss selv om at vi skal være en god arbeidsplass som er inkluderende og som bidrar til verdiskapning. Vi skal tilby tjenester og produkter som støtter opp om et bærekraftig samfunn og være det naturlige førstevalget. Wictus ønsker å bidra til utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Gjennom vår miljøpolicy og våre strategiske valg, forplikter vi oss til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vi jobber stadig med forbedringer gjennom våre mål som revideres iht vår strategiplan. Alle våre ansatte er involvert i vårt miljøarbeid.

Lurer du på noe?

Ta kontakt

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.