Reparasjoner og vedlikehold

Reparasjoner og vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

Uplanlagt nedetid på en maskin kan føre til store kostnader ved at det skaper negative økonomiske ringvirkninger. Her er eksempler på negative påvirkninger en uplanlagt stopp kan utløse:

  • Stopp i produksjonsflyten
  • Kost ved eventuelt å flytte produksjonen hvis dette er mulig
  • Forsinkelse av leveransen på produkter til sluttkunde
  • Kost til bemanning/overtid for å ta igjen forsinkelsene
  • Permanent skade på maskin og verktøy
  • Forkortet levetid/permanent skade på maskin
  • Hyppighet i ikke planlagt stopp

Dette kan unngås med riktig forebyggende vedlikehold, og derfor har vi i Wictus stort fokus på dette. Vi tilbyr operatørvedlikehold og forebyggende vedlikehold. WictusNet er vårt eget vedlikeholdssystem. Våre avtalekunder har gjennom denne webportalen tilgang til historikk på sine maskiner, inkludert avvikslister og rapporter.

Operatørvedlikehold er et forebyggende vedlikeholdssystem for operatører. Vi mener den viktigste personen i et velfungerende forebyggende vedlikehold er operatøren. Vi har utarbeidet rutiner som operatøren har tilgang til via en webportal og kan brukes enten via en smarttelefon eller en pc.

Akutt reparasjon

Wictus har et stort nettverk med serviceteknikere med høy kompetanse, slik at de til enhver tid kan rykke ut på akutte reparasjoner. Wictus etterstreber å ha lokal kapasitet med høy kompetanse. Vi har også teknikere spredt ut over hele Norge samt et stort nettverk av samarbeidspartnere og underleverandører som kan rykke ut på kort varsel. Wictus har også god tilgang på reservedeler fra et stort globalt nettverk om uhellet skulle være ute og deler trengs raskt.

Kort nedetid fra feilen oppstår til vi har laget en plan og utført reparasjonen.

Planlagt vedlikehold

Det er alltid kostnadseffektivt å planlegge vedlikehold og reparasjoner. Dette gjelder både ut mot produksjonen og ikke minst at vi har de rette delene og de rette teknikerne tilgjengelig før oppdraget startes.